Βιοπαθολογικό

Το Βιοπαθολογικό εργαστήριο της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης  διαθέτει υπερσύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας των περισσότερων εργαστηριακών εξετάσεων με συνεχή έλεγχο  και παρακολούθηση των δειγμάτων, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 Χρησιμοποιεί αντιδραστήρια των πλέον νεότερων γενεών γνωστών οίκων και υπόκειται καθημερινά σε εσωτερικό καθώς και σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένους Ελληνικούς και Διεθνείς φορείς.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία του  πιστοποιείται από την εφαρμογή κανονισμών διαπίστευσης  (ISO 15189/2007 A.P. 940) καθώς και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας(ISO 9001:2008).

Το επιστημονικό προσωπικό του απαρτίζεται από έμπειρους  και καταξιωμένους  Ιατρούς Βιοπαθολόγους , συνεπικουρούμενους από  εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό.

Αναλυτικότερα τα τμήματα των εξετάσεων είναι τα εξής:

Μικροβιολογικό
Βιοχημικό
Ανοσολογικό
Αιματολογικό
Αιμοδοσία
Ορμονολογικό
Μοριακής Βιολογίας

Γνωρίστε τη Γενική Κλινική

Εγγραφή στο Newsletter:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μέλος του
Oμίλου Euromedica

Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2
T.K. 546 45, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30.2310.895100
Fax: +30.2310.847144
e-mail:info@genikikliniki.gr
www.genikikliniki.gr