Πνευμονολογικό

Η EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης διαθέτει Πνευμονολογικό Τμήμα και αντιμετωπίζει όλα τα αναπνευστικά νοσήματα, τα οποία είναι συχνά στο ευρύ κοινό . Αναλυτικότερα αντιμετωπίζονται:

Χρόνιο Βρογχικό Άσθμα – Αλλεργίες αναπνευστικού
Χρόνιος Βήχας
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Βρογχεκτασίες, Βρογχοδιαστολή
Σπιρομέτρηση – Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας, Οξυμετρία
Πνευμονίες
Βρογχίτιδες
Σύνδρομο Απνοιών
Διακοπή Καπνίσματος

Παράλληλα πραγματοποιούνται εξειδευμένες εξετάσεις που συμπεριλαμβάνουν: 

Βρογχοσκόπηση
Ενδοβρογχική βιοψία δια βελόνης
Βρογχοκυψελιδική έκπλυση
Αφαίρεση ξένου σώματος
Παρακέντηση θώρακος
Εκκενωτική παρακέντηση συλλογών θώρακος

Γνωρίστε τη Γενική Κλινική

Εγγραφή στο Newsletter:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μέλος του
Oμίλου Euromedica

Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2
T.K. 546 45, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30.2310.895100
Fax: +30.2310.847144
e-mail:info@genikikliniki.gr
www.genikikliniki.gr