Αιμοδυναμικό – Επεμβατική Καρδιολογία

Στο Αιμοδυναμικό Τμήμα στη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, όπου γίνεται η σωστή διάγνωση κάθε καρδιαγγειακής πάθησης και λαμβάνονται οι αποφάσεις για το είδος της αγωγής (συντηρητικής ή χειρουργικής) που πρόκειται να εφαρμοσθεί. Το Τμήμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Καρδιολογικής Κλινικής, στελεχώνεται από πολύπειρο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό και βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε Καρδιολογικού Προβλήματος.
Με την αμέριστη συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, το Αιμοδυναμικό Τμήμα συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση των παρακάτω, ενδεικτικά, νόσων:

Στεφανιογραφία

Είναι μέρος της διαδικασίας του καρδιακού καθετηριασμού. Χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ και έγχυση σκιαγραφικής ουσίας για να απεικονιστούν οι αρτηρίες της καρδιάς. Εάν χρειαστεί, μπορεί ταυτόχρονα να γίνουν και παρεμβάσεις στα στεφανιαία αγγεία, όπως αγγειοπλαστική.

Αγγειοπλαστική Στεφανιαίων Αγγείων

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της στεφανιογραφίας, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεστε στεφανιαία αγγειοπλαστική για να ανοίξουν οι αποφραγμένες αρτηρίες σας. Είναι δυνατόν η αγγειοπλαστική ή η τοποθέτηση stent να γίνει κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας, ώστε να μη χρειαστεί δεύτερη παρέμβαση.

Διαδερμική Εμφύτευση  Αορτικής Βαλβίδας

Μέσω της αορτικής βαλβίδας-που είναι μία από τις τέσσερις βαλβίδες της καρδιάς- εξωθείται το αίμα από την καρδιά προς όλο το σώμα. Το φυσιολογικό άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας είναι 3-4cm2, ενώ σημαντική θεωρείται η στένωση, όταν το στόμιο της αορτικής βαλβίδας γίνεται μικρότερο από 1cm2.
Η εκφύλιση της βαλβίδας οφείλεται σε σταδιακή σκλήρυνση και εναπόθεση ασβεστίου σε αυτή, με προοδευτικό περιορισμό της κινητικότητας των γλωχίνων της και τελικά της διάνοιξής της. Η μόνη οριστική θεραπεία είναι η αντικατάσταση της στενωμένης βαλβίδας. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς είναι ήδη προχωρημένης ηλικίας όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα και συχνά πάσχουν και από άλλες παθήσεις, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος της κλασσικής καρδιοχειρουργικής επέμβασης να γίνεται μεγάλος έως και απαγορευτικός.
Ως αποτέλεσμα, η χειρουργική αντικατάσταση σε αυτούς τους ασθενείς θεωρείται «υψηλού» κινδύνου και συχνά δεν υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία (υπολογίζεται ότι για κάθε 2 ασθενείς που υποβάλλονται σε κλασσική χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, υπάρχει τουλάχιστον άλλος 1 ασθενής που απορρίπτεται). Η διαδερμική αντικατάσταση (εμφύτευση) αορτικής βαλβίδας εφαρμόζεται με επιτυχία ακριβώς σε αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι παλαιότερα έμεναν αβοήθητοι χωρίς καμία θεραπεία.
Από το 2011, η διαδερμική αντικατάσταση εφαρμόζεται πλέον και σε ασθενείς που θα μπορούσαν να χειρουργηθούν αλλά το ρίσκο της χειρουργικής επέμβασης κρίνεται υψηλό. Με χαμηλά μονοψήφια ποσοστά θνητότητας και γρήγορη κινητοποίηση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, τα πλεονεκτήματα της διαδερμικής μεθόδου είναι προφανή.

Διαδερμική Σύγκλιση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας

H μεσοκολπική επικοινωνία είναι μια μικρή τρύπα μεταξύ των δύο κόλπων της καρδιάς, η οποία βρίσκεται φυσιολογικά σε όλα τα έμβρυα και κλείνει αυτόματα μέσα στους πρώτους μήνες ή χρόνια ζωής. Σε ένα μικρό ποσοστό παιδιών η τρύπα αυτή παραμένει ανοιχτή. Η σύγκλειση της επικοινωνίας αυτής στην παιδική ηλικία συνιστάται όταν παρατηρείται αιμοδυναμική επιβάρυνση με υπερφόρτωση όγκου της δεξιάς κοιλίας (διάταση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων), για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η καρδιά στην ενήλικη ζωή και να αποφευχθούν οι αρρυθμίες που προέρχονται από τη διάταση της καρδιάς.
Στο παρελθόν, ο μόνος τρόπος σύγκλεισης των επικοινωνιών αυτών ήταν χειρουργικός.
Τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί μια εναλλακτική μέθοδος σύγκλεισης διαδερμικά με καθετηριασμό καρδιάς, η οποία είναι κατάλληλη για τις περισσότερες, αλλά όχι όλες, τις επικοινωνίες. Η καταλληλόλητα σύγκλεισης μιας μεσοκολπικής επικοινωνίας με ομπρέλα, διαδερμικά ή μη, κρίνεται από τον καρδιολόγο.

Εμφύτευση Αντικατάσταση Βηματοδότη 

O βηματοδότης είναι μια μικρή συσκευή που εμφυτεύεται με μια μικρή επέμβαση κάτω από το δέρμα, για να βοηθήσει στον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού. Μπορεί να εμφυτευτεί προσωρινά για να αντιμετωπιστεί ο βραδύς ρυθμός μετά από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, μια χειρουργική επέμβαση ή μια υπερδοσολογία φαρμάκων ή μόνιμα για να διορθωθεί ο βραδύς καρδιακός ρυθμός (βραδυκαρδία) ή μερικές φορές για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανεπάρκεια ως μέρος της «θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού».
Οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν βηματοδότη για πολλούς λόγους, συνήθως λόγω ανωμαλιών του καρδιακού ρυθμού.
Η φυσιολογική γήρανση μπορεί να διαταράξει τον καρδιακό ρυθμό, κάνοντας την καρδιά να χτυπά πολύ αργά. Η βλάβη του καρδιακού μυός μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς η λήψη φαρμάκων, μπορεί να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό. Για ορισμένους, γενετικοί λόγοι μπορεί να οδηγήσουν σε ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού.
Ανεξαρτήτως της αιτίας, ο βηματοδότης μπορεί να αποκαταστήσει τη διαταραχή αυτή.
Τι κάνει ο βηματοδότης;
Ένας εμφυτευμένος βηματοδότης μιμείται τη δράση του φυσικού μας βηματοδότη. Ο εμφυτευμένος βηματοδότης αποτελείται από δύο μέρη:
Τη γεννήτρια, η οποία περιλαμβάνει τη μπαταρία και το ηλεκτρικό κύκλωμα που ρυθμίζει το ρυθμό των ηλεκτρικών σημάτων που στέλνονται στην καρδιά.
Τα ηλεκτρόδια: Είναι ένα έως τρία, εύκαμπτα, μονωμένα καλώδια που τοποθετούνται το κάθε ένα σε κοιλότητα της καρδιάς και μεταφέρουν τους ηλεκτρικούς παλμούς.
Οι βηματοδότες παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό και εάν είναι πολύ αργός, ο βηματοδότης τον επιταχύνει. Επιπλέον, οι περισσότεροι βηματοδότες έχουν αισθητήρες που ανιχνεύουν την κίνηση του σώματος ή το ρυθμό της αναπνοής και στέλνουν μηνύματα στο βηματοδότη να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό κατά την άσκηση, ώστε να ανταποκριθεί ο οργανισμός στις αυξημένες απαιτήσεις αίματος και οξυγόνου.
Όταν «εξαντληθεί» η γεννήτρια-μπαταρία του βηματοδότη, τότε αλλάζει μόνο η συσκευή αυτή μετά από μία μικρή τομή στο δέρμα, στην περιοχή της προηγούμενης τομής.

Εμφύτευση Απινιδιωτή

Ο Εμφυτεύσιμος Απινιδιωτής είναι συσκευή που μοιάζει αρκετά με τον απλό βηματοδότη, αλλά χρησιμεύει και για την αντιμετώπιση μια επικίνδυνης αρρυθμίας. Υπάρχουν αρρυθμίες που μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες για την ζωή του ασθενούς, επειδή κάνουν την καρδιά να χτυπά πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αιματώνεται με κάθε συστολή. Αυτές, λοιπόν, τις αρρυθμίες έχει τη δυνατότητα ο απινιδιωτής να παρεμβαίνει άμεσα και να τις διορθώνει.
Η πιο σημαντική διαφορά του απινιδιωτή από τον βηματοδότη είναι η ύπαρξη ενός ειδικού ηλεκτρόδιου που τοποθετείται στη δεξιά κοιλία, το οποίο εκτός του ότι δίνει την βηματοδότηση, φέρει ένα ή δύο ηλεκτρόδια που σε συνεργασία με τον απινιδιωτή, μπορεί να δώσει ηλεκτρική εκκένωση υψηλής ενέργειας, για να σταματήσει μια επικίνδυνη για τον πάσχων, ταχυκαρδία. Η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία λέγεται απινίδωση.
Τι κάνει ο Απινιδιωτής?
Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής, παρακολουθεί συνεχώς την καρδιά του ασθενούς. Αν εντοπίσει μια απειλητική για τη ζωή ταχυκαρδία, στέλνει ένα σύντομο και ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρικό σοκ) στην καρδιά, ώστε να αποκατασταθεί ο καρδιακός ρυθμός. Στη συνέχεια, Η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού.

Υβριδική θεραπεία Στεφανιαίας Νόσου (με mini Θωρακοτομή και Αγγειοπλαστική  Στεφανιαίων Αγγείων) 

Αυτή η επέμβαση απευθύνεται σε ασθενείς που πάσχουν από νόσο του προσθίου κατιόντος στεφανιαίου αγγείου. Όταν ο ασθενής πάσχει από νόσο περισσοτέρων του ενός αγγείου, προκειμένου να αποφύγουμε τη διάνοιξη του θώρακα (και εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί), μπορούμε να προτείνουμε την υβριδική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.
Με αυτόν τον τρόπο, ο καρδιοχειρουργός κάνει το bypass με την έσω μαστική αρτηρία πάνω στην κεντρική στεφανιαία με μικρή τομή στο θώρακα και κατόπιν ο επεμβατικός καρδιολόγος διενεργεί αγγειοπλαστική με stent στα υπόλοιπα άρρωστα στεφανιαία αγγεία του ασθενή, επιτυγχάνοντας πλήρη επαναιμάτωση της καρδιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Εξωτερικά Ιατρεία της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης , στα τηλέφωνα 2310 895136 και 2310 895161.

Γνωρίστε τη Γενική Κλινική

Εγγραφή στο Newsletter:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μέλος του
Oμίλου Euromedica

Μαρίας Κάλλας 11 και Γραβιάς 2
T.K. 546 45, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30.2310.895100
Fax: +30.2310.847144
e-mail:info@genikikliniki.gr
www.genikikliniki.gr