2310 895 136

2310 895 161

Αλασεϊρλής Δημοσθένης

Πλήρης Τίτλος:

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΠΤΥΧΙΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Γ.Ν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ, ΠΑΙΔΟ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΚΗ

Department of Orthopaedic Surgery, Division of Sports Medicine and Shoulder Surgery, School of Medicine, University of Pittsburgh, USA (under Prof. Freddie H Fu)

Εργασιακή Εμπειρία:

 

2003 – 2009, και από το 2013  και μετέπειτα: ιδιώτης Ορθοπαιδικός Χειρουργός

2009 ως 2013: Επιμελητής ΕΣΥ

2004 ως σήμερα: Consultant Orhtopaedic Surgeon, Μ. Βρετανία

Ερευνητικό Έργο: «Συγγενείς ανωμαλίες των κάτω άκρων». Διδακτορική Διατριβή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ερευνητικό ¨Εργο σε ασθενείς, πτωματικό υλικό, και πειραματόζωα, τα έτη 2003-2004 στις ΗΠΑ (Department of Orthopaedic Surgery, Division of Sports Medicine and Shoulder Surgery, School of Medicine, University of Pittsburgh): Σχεδιασμός-1.Κατασκευή ενός νέου αρθροσκοπικού μετρητή  για την εκτίμηση των διαστάσεων και του τύπου των ρήξεων του τενόντιου πετάλου των στροφέων του ώμου.  Προσωπική επινόηση, σχεδιασμός και εκπόνηση της έρευνας με αρθροσκοπικές   μεθόδους. 2. Ακρίβεια και επαναληψιμότητα της αρθροσκοπικής μεθόδου   εκτίμησης  του τύπου και των διαστάσεων  των ρήξεων του τενόντιου πετάλου του ώμου (έρευνα σε εκπαιδευτικό μοντέλο εξομοίωσης του ώμου). 3. Η πραγματική μορφολογία του ακρωμίου και συσχέτιση με   την αξιοπιστία της ακτινολογικής ταξινόμησης του τύπου του  ακρωμίου (έρευνα σε πτωματικούς ώμους, ακτινολογική και  computerized απεικόνιση του ακρωμίου).  4. Τα αποτελέσματα της ελαττωμένης πρώιμης φλεγμονώδους αντίδρασης στην ποιότητα του επουλωτικού ιστού (έρευνα στον επιγονατιδικό τένοντα ποντικών με γενετικό μειονέκτημα στην φλεγμονώδη απάντηση επί τραυματισμού).

Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία διεθνούς επιστημονικού κύρους εκδοτικών οίκων : 1) ΚεφάλαιοAllografts in PCL Reconstruction” (σελ. 525 -528),   2) Κεφάλαιο “Meniscus Allograft Transplantation” (σελ. 313-320). Στο βιβλίο:  “Sports Injuries. Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation”, Editor: M. Doral, Springer, Copyright: 2012.  3) Κεφάλαιο “Forearm Malunions” In the Book: “Difficult Problems and Complications at the Forearm- FESSH 2012- Instructional Course Book”, Chapter: “Forearm Malunions”, σελ. 123-127, in Editors: L De Smet, F Schuind, Copyright 2012.

Δημοσιεύσεις Άρθρων:  Pubmed Index: 9 . No-Pubmed index: 3

Δημοσιευμένες Περιλήψεις: 10

Διαλέξεις και Προφορικές Παρουσιάσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια: 82 (18 και 64 αντιστοίχως)

Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια: 109 (44 και 65 αντιστοίχως).

Reviewer για το Επιστημονικό Περιοδικό “Clinical Anatomy” (επίσημο περιοδικό της American Association of Clinical Anatomists και της British Association of Clinical Anatomists).

 

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλική