2310 895 136

2310 895 161

Αρμένη Δέσποινα

Πλήρης Τίτλος:

 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

 

Ειδικότητα:

 

Πτυχίο : ΑΠΘ, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρική Σχολή, 1993 – 1999, Βαθμός 7.

Ειδικότητα : Μαιευτική – Γυναικολογία : Γ.Ν.Ν. Πολυγύρου 2003 – 2005, Γ.Ν.Ν. Καβάλας 2007 – 2009

Εξετάσεις  απόκτησης ειδικότητας :  06/2009, ΑΠΘ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

 

Μετεκπαίδευση : 6-μηνη εξειδίκευση στο Μαιευτικό Υπερηχογράφημα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

2005 – 2007: Συνεργάτης γνωστών γυναικολόγων, με εξειδίκευση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, τους οποίους βοήθησα σε διάφορα χειρουργεία. Από το 2011, εργάζομαι  στο ιδιωτικό μου ιατρείο, ενώ ήμουν εφημερεύων μαιευτήρας σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές.

Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ  εξαιρετικά (PROFICIENCY OF MICHIGAN & PROFICIENCY OF CAMBRIDGE, grade B) ΓΑΛΛΙΚΑ  πολύ καλά (CERTIFICAT DE SORBONNE, grade C)

ΙΤΑΛΙΚΑ  πολύ καλά (CELI 3)

 

Job Title:

 

ARMENI  DESPOINA, OBSTETRICIAN – GYNECOLOGIST
Education

Degree:
Specialty:

Degree: Medical  School of Thessaloniki, 1993 – 1999, Grade 7.

Specialty : Ob-Gyn : Hospital of Polygyros 2003-2005, Hospital of Kavala 2007-2009

Specialty exams : 06/2009, Thessaloniki

Expertise:
PostgraduateTraining:
Postgraduate training : 6-months training in obstetric ultrasound in Papageorgiou Hospital
Work Experience:

 

2005 – 2007: Partner of famous Greek  gynecologists, assisting them to surgeries and everyday routine. From 2011, I practice medicine in my private office. Meanwhile, I’ve worked in most of the private clinics  as an obstetrician  on-call.
Research:
Foreign languages:

 

ENGLISH excellent (Degree of Proficiency of Michigan & of Cambridge, grade B)

FRENCH Very good (Certicicat de Sorbonne, grade C)

ITALIAN Very good (Celi 3)

Communication
Phone Number:
Email:
Website:
Office tel: 2310-230127

Mobile tel : 6945-497899

E-maill : despoinaarmeni@yahoo.gr

Office address: Proxenou Koromila str, no 38, Thessaloniki, 54622