2310 895 136

2310 895 161

Αστερίου Χρήστος

Πλήρης Τίτλος: Δρ. Χρήστος Δ. Αστερίου, MD, MSc, PhD

Θωρακοκαρδιοχειρουργός

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πτυχίο Ιατρικής Α.Π.Θ. (MD): 2003

Μεταπτυχιακό Α.Π.Θ. (MSc): 2009

Διδακτορικό Α.Π.Θ. (PhD): 2013

Κτήση Τίτλου Ειδικότητας: 2014

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Χειρουργική Θώρακος – Θωρακοσκοπική Χειρουργική (VATS)

St. George’s University Hospital (London, UK)

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»: 01/2007 – 01/2012

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ: 01/2012 – 10/2013

St. George’s University Hospital: 10/2013 – 01/2014

Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: 03/2015 – Σήμερα

Ερευνητικό Έργο:  

Διεθνείς Δημοσιεύσεις (PubMed): 68

Δείκτης Παραπομπής (h-index): 11

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

 

Job Title:

 

Dr. Christos D. Asteriou, MD, MSc, PhD Cardiothoracic Surgeon
Education

Degree:
Specialty:

Medical School Degree, Aristotle University of Thessaloniki (MD): 2003

Master of Science, Aristotle University of Thessaloniki (MSc): 2009

Doctorate, Aristotle University of Thessaloniki (PhD): 2013

Medical Specialty Degree: 2014

Expertise:
PostgraduateTraining:
Thoracic Surgery – Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)

St. George’s University Hospital (London, UK)

Work Experience:

 

“Theagenio” Cancer Hospital: 01/2007 – 01/2012

AHEPA University Hospital: 01/2012 – 10/2013

St. George’s University Hospital: 10/2013 – 01/2014

Euromedica General Hospital of Thessaloniki: 03/2015 – Today

Research: International Publications (PubMed): 68

Citation Index (h-index): 11

Foreign languages:

 

English
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
(+30) 6947-824178

asteriouchris@yahoo.gr