2310 895 136

2310 895 161

Βάσιος Νικόλαος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

 

Ειδικότητα:

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗΝ Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Θ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

02/2015 –                                   Ιδιωτικό Ιατρείο

 

04/2015-                                     Συνεργάτης EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

 

03/2016-                                     Συνεργάτης Κέντρου Αποκατάστασης ΑΡΜΟΝΙΑ

 

22/4/2008 – 26/10/2013:              Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική στην Α’ Χειρουργική Κλινική  Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 

Εξάμηνη εκπαίδευση στη Θωρακοχειρουργική – Ογκολογική Κλινική του Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

 

Εξάμηνη εκπαίδευση στην  Ουρολογική – Ογκολογική Κλινική του Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

 

07/11/2006 – 07/11/2007             Στρατιωτική θητεία ως οπλίτης ιατρός στην  Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ 3/1)

 

21/06/2005 – 01/07/2006:            Yπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Ροδολείβους, Νομού Σερρών

 

01/03/2005 – 01/06/2005:            Τρίμηνη εκπαίδευση στο Γ.Ν.Σερρών

 

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ