2310 895 136

2310 895 161

Βάτση Θωμαή

Πλήρης Τίτλος:

 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Δ` ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ