2310 895 136

2310 895 161

Βαγιάκης Δημήτριος

Πλήρης Τίτλος:

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

 

 

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΦΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ