2310 895 136

2310 895 161

Βλαϊκίδης Νικόλαος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

 

ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΒΟΗΘΟΣ, ΛΕΚΤΩΡ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ στην Α’ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Α.Π.Θ. (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α.).

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ της Γ’ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Α.Π.Θ.

(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»)

Ερευνητικό Έργο:  

27 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ PubMed. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 200 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ