2310 895 136

2310 895 161

Γαβότσης Αστέριος

Πλήρης Τίτλος:

 

 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

40 ΧΡΟΝΙΑ

Ξένες γλώσσες:  

ΙΤΑΛΙΚΑ