2310 895 136

2310 895 161

Γεωργιάδου Σοφία

Πλήρης Τίτλος: Αιματολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

l  1997 – 2003

Πτυχίο Ιατρικής,

Τμήμα Ιατρικής – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βαθμός 7,13 (Λίαν Καλώς)

 

 

l  16/07/2012

Λήψη τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Αιματολογίας

Αρ.πρωτ.Γ2/4465

  • 05/05/2008 -12/05/2012

Ειδικευόμενη Αιματολογίας

Αιματολογική-Ογκολογική Κλινική
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

  • 17/04/2006 – 23/04/2008

Ειδικευόμενη Παθολογίας

Παθολογικό Τμήμα

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

 

Εξειδίκευση:
Μετεκπαίδευση: 
l  Παρακολούθηση ιατρικών,συνεδρίων και κλινικών φροντιστηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

l  Μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Εργασιακή Εμπειρία:

 

  • 01/2013-

Συνεργάτης Αιματολόγος

«EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης»

  • 16/07/2012

Λήψη τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Αιματολογίας

Αρ.πρωτ.Γ2/4465

 

  • 05/05/2008 -12/05/2012

Ειδικευόμενη Αιματολογίας

Αιματολογική-Ογκολογική Κλινική
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»

 

  • 17/04/2006 – 23/04/2008

Ειδικευόμενη Παθολογίας

Παθολογικό Τμήμα

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

 

 

  • 19/10/2005 -17/02/2006

Εκπαιδεύτρια Υγιεινής

Σχολές «ΔΕΛΤΑ» Βορείου Ελλάδος

 

  • 05/02/2004 – 28/02/2005

Εκπλήρωση Υπηρεσίας Υπαίθρου

Περιφερειακό Ιατρείο Κρηνίδας

Κέντρο Υγείας Ροδολίβους

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

 

  • 27/10/2003 -27/01/2004

‘Ασκηση σε Παθολογικά, Χειρουργικά, Καρδιολογικά  και

Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Ερευνητικό Έργο: l  Συμμετοχή σε εργασίες σε πανελλήνια και ευρωπαϊκά συνέδρια Αιματολογίας, συμμετοχή σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα κατά το διάστημα 2011-2012

 

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά

Πολύ Καλή Γνώση- Επάρκεια διδασκαλίας
Certificate of Proficiency in English (CPE)
University of Cambridge