2310 895 136

2310 895 161

Γιακούμπ Αριστέα-Νούρα

Πλήρης Τίτλος:

 

Ιατρός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

Απόφοιτη  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2013)

Ειδικότητα Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική  Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου (2019)

Εργασιακή Εμπειρία:

 

01/2019 – 06/2020 Εργαζόμενη ως Παρατασιακή Ειδικευόμενη στη 2η Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παπαγεωργίου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

08/2015 – 01/2019 Ειδικευόμενη Ιατρός στην ειδικότητα της Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, 2η Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παπαγεωργίου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

2013 – 2015 –  Ειδικευόμενη Ιατρός στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά