2310 895 136

2310 895 161

Γιαννουλέα Αικατερίνη

Πλήρης Τίτλος:

 

 

Δρ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, MD, PhD.

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΜΙΑΤΡΟΣ