2310 895 136

2310 895 161

Γκουτζιούλης Αντώνιος

Πλήρης Τίτλος:

 

OBSTETRICIAN/GYNECOLOGIST
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

MEDICAL FACULTY – UNIVERSITY OF NOVI SAD (2000)
1st OBS&GYN CLINIC – ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI (2009)

Εξειδίκευση:

 

Μετεκπαίδευση:

 

MINIMAL INVASIVE SURGERY – FETAL MEDICINE – BREAST – COSMETIC VAGINAL SURGERY
ROYAL FREE HOSPITAL-UCL – UNI-FRAUENKLINIK TUEBINGEN
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

CLINICAL FELLOW- ROYAL FREE HOSPITAL-UCL(2009-2010)
GASTARZT- UNI-FRAUENKLINIK TUEBINGEN(2011-2012)
FELLOW – 2nd OBS&GYN CLINIC – ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI (2012-)
PRIVATE PRACTISE (2012-)

Ερευνητικό Έργο:  

PhD – MEDICAL FACULTY – ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI (2010)

Ξένες γλώσσες:

 

ENGLISH – GERMAN
Επικοινωνία:

 

2310905944/6936878888

agkoutzi@hotmail.com