2310 895 136

2310 895 161

Γκούτζιος Θεόδωρος

Πλήρης Τίτλος:

 

Επεμβατικός Καρδιολόγος
Θέση στην κλινική:

 

 

Υπεύθυνος αιμοδυναμικού εργαστήριου

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Ιατρικής

Καρδιολόγος

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Ελεύθερο επάγγελμα

Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες:

 

Ιταλικά, Αγγλικά