2310 895 136

2310 895 161

Δεληγεώργη Φωτεινή

Πλήρης Τίτλος:

 

Χειρούργος Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

Ιατρικής Σχολής

Γυναικολόγος Μαιευτήρας

Εξειδίκευση:

 

Μετεκπαίδευση:

 

Εξάμηνο Υπερήχων στην Γ’ Μαιευτική κλινική του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Από το 1997, ως ιδιώτης Ιατρός

Ερευνητικό Έργο:  

Υποψήφιος Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση εργασιών σε Πανελλήνια Συνέδρια

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά

 

Job Title:

 

Deligeorgi Foteini, Surgeon Gynecologist – Obstetrician
Education

Degree:
Specialty:

Medical School

Surgeon gynaecologist – Obstetrician

Expertise:
PostgraduateTraining:
Ultrasound semester in C’ Obstetric Clinic of Ippocratio Hospital in Thessaloniki
Work Experience:

 

Since 1997 working as private doctor
Research: Project announcements in Panhellenic Congresses
Foreign languages:

 

English
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
6948400385

deligeorgif@gmail.com