2310 895 136

2310 895 161

Δημούδης Στέφανος

Πλήρης Τίτλος:

 

Ογκολόγος Παθολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

Ιατρική

Παθολογική Ογκολογία

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Καρκίνος Μαστού, Γυναικολογική Ογκολογία
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Εθνικό Σύστημα Υγείας- Ελλάδα : 2012-2014

Εθνικό Σύστημα Υγείας- Δανία : 2014-2016

Ιδιωτικό Ιατρείο – Ελλάδα: 2016- σήμερα

Ερευνητικό Έργο:  

Μεταφραστική έρευνα στον καρκίνο του μαστού με τριπλά αρνητικό φαινότυπο, διδακτορική διατριβή

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλική

Δανική

 

Job Title:

 

Stefanos Dimoudis, Medical Oncologist
Education

Degree:
Specialty:

Medicine

Medical Oncology

Expertise:
PostgraduateTraining:
Breast cancer, Gynaecologic cancers

Senology

Public Health

Work Experience:

 

Public National Health System – Greece: 2012-2014

Public National Health System- Denmark: 2014-2016

Private Practice, Community Oncology: 2016- to date

Research: Translational research in triple negative Breast cancer,  PhD
Foreign languages:

 

English

Danish

Communication
Phone Number:
Email:
Website:

00306972244604

dim.stefanos@gmail.com

http://dimstefanos.wixsite.com/dimoudis-oncology