2310 895 136

2310 895 161

Δημούδης Στέφανος

Πλήρης Τίτλος:

 

Ογκολόγος Παθολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

Ιατρική

Παθολογική Ογκολογία

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Καρκίνος Μαστού, Γυναικολογική Ογκολογία
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Εθνικό Σύστημα Υγείας- Ελλάδα : 2012-2014

Εθνικό Σύστημα Υγείας- Δανία : 2014-2016

Ιδιωτικό Ιατρείο – Ελλάδα: 2016- σήμερα

Ερευνητικό Έργο:  

Μεταφραστική έρευνα στον καρκίνο του μαστού με τριπλά αρνητικό φαινότυπο, διδακτορική διατριβή

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλική

Δανική