2310 895 136

2310 895 161

Ευθυμιάδης Γ. Χριστόφορος

Πλήρης Τίτλος:

 

Δρ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ MSc., PhD., FEBS
Θέση στην κλινική:  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Εξειδίκευση:

 

 

Μετεκπαίδευση:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (MSc HPB), ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΠΡΩΚΤΟΥ (PhD), ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

MSc., PhD., FEBS

Εργασιακή Εμπειρία:

 

Ερευνητικό Έργο:  

1. MSc degree in Hepatobiliary-Pancreatic Surgery from the DUTH. My thesis, entitled “Study of the expression of Corticotropin Releasing Factor (CRF) in the human gallbladder mucosa”, was defended at the DUTH in 2005.
2. In 2006, I drafted my PhD thesis on the “Manometric study of the anorectal canal after low anterior resection, chemotherapy and radiation for colorectal cancer”, which was defended at the Surgical Sector of the AUTH and I received a “DISTINCTION”.
3. I participate in the development of a device I designed for the treatment of perianal fistulas, developed by the company A.M.I., based in Austria.

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ