2310 895 136

2310 895 161

Ζιμπιλίδης Γεώργιος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ / ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Εξειδίκευση:

 

Μετεκπαίδευση:

 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ( ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ – ΜΗ  ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ)
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

1)ΔΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ – ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 424 ΓΣΝΕ

2)ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΥ  – ΦΙΛΙΠΠΟΥ 81  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-

3)ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ DOCTOR CARE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4)τ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓ.»ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ΕΔΕΣΣΗΣ.

5) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «EUROMEDICA» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Job Title:

 

ZIMPILIDIS GEORGIOS M.D., INTERVENTIONAL RADIOLOGIST – MILITARY DOCTOR
Education

Degree:
Specialty:

SCHOOL OF MEDICINE- ARISTOTELE’S UNIVERSITY OF THESSALONIKI

RADIOLOGIST

Expertise:
PostgraduateTraining:
INTERVENTIONAL RADOLOGY ( VASCULAR AND NON-VASCULAR )
Work Experience:

 

1)HGAD OF ANGIOGRAPHY DEPARTMENT  OF  424 MHTH

2)INTERVENTIONAL RADIOLOGIST OF GENERAL CLINIC «EUROMEDICA»OF THESSALONIKI

Foreign languages:

 

ENGLISH
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
+302310200501

Zibilidisgiorgos@hotmail.com

ZIMPIMED.gr