2310 895 136

2310 895 161

Ζουπάνος Γεώργιος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BESANCON ΓΑΛΛΙΑΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Πολυήμερες   παραμονές  στις  παιδοουρολογικές κλινικές   των   νοσοκομείων  Παίδων

St-Justine Montreal Canada, Philadelphia USA, Mayo Clinic Rochester Minnesota USA,

και Besancon France.

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

27 ΧΡΟΝΙΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ