2310 895 136

2310 895 161

Ζουπάνος Γεώργιος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BESANCON ΓΑΛΛΙΑΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Πολυήμερες   παραμονές  στις  παιδοουρολογικές κλινικές   των   νοσοκομείων  Παίδων

St-Justine Montreal Canada, Philadelphia USA, Mayo Clinic Rochester Minnesota USA,

και Besancon France.

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

27 ΧΡΟΝΙΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Job Title:

 

GEORGE ZOUPANOS, PEDIATRIC UROLOGY SURGEON
Education

Degree:
Specialty:

UNIVERSITY BESANCON FRANCE

UROLOGY & PEDIATRIC SURGERY

Expertise:
PostgraduateTraining:
PEDIATRIC UROLOGY SURGEON

In hospitals St-Justine Montreal Canada, Philadelphia USA, Mayo Clinic Rochester

Minnesota USA and Besancon France

Work Experience:

 

27 YEARS
Foreign languages:

 

FRENCH
ENGLISH
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
2106824900

info@zoupanos.gr

www.zoupanos.gr