2310 895 136

2310 895 161

Ηλιόπουλος Μιχαήλ

Πλήρης Τίτλος:

 

ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Θέση στην κλινική:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ -ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

1992-2001 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
2001-ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ(επιστημονικα υπευθυνος αρχικα στον ΚΥΑΝΟ ΣΤΑΥΡΟ και μετεπειτα στη ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)-Ιδιωτης
Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ