2310 895 136

2310 895 161

Θεμελίδης Θεολόγος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BOLOGNA ΙΑΤΡΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΙΣΧΙΟΥ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ