2310 895 136

2310 895 161

Θεμελίδης Θεολόγος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BOLOGNA ΙΑΤΡΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ-ΙΣΧΙΟΥ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ

 

Job Title:

 

THEMELIDIS THEOLOGOS, ORTHOPAEDIC-SURGEON
Education

Degree:
Specialty:

UNIVERSITY OF BOLOGNA MEDICINE-SURGEON

ORTHOPAEDIC-SURGEON

Expertise:
PostgraduateTraining:
TOTAL KNEE-HIP REPLACEMENT
Work Experience:

 

PRIVATE EXPERIENCE
Foreign languages:

 

ENGLISH-ITALIAN
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
6945615720

orththemelidis@hotmail.com