2310 895 136

2310 895 161

Καρελίδης Ηρακλής

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

 

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ  «Ι.Μ.ΣΕΤΣΕΝΟΒ», ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ

Εξειδίκευση:

 

Μετεκπαίδευση:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «Α.Ν.ΜΠΑΚΟΥΛΕΒ» ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «Α.Ν.ΜΠΑΚΟΥΛΕΒ» ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΚΑΡΔΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «Α.Ν.ΜΠΑΚΟΥΛΕΒ» ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΡΩΣΙΚΑ,  ΑΓΓΛΙΚΑ