2310 895 136

2310 895 161

Κατσίνης Τρίφων

Job Title: ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Education

Degree:

Specialty:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
Expertise:

Postgraduate Training:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Work Experience:

 

 

ΑΠΟ Ι984

Research:
Foreign languages:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ
Communication

Phone Number:

Email:

Website:

6937030233