2310 895 136

2310 895 161

Κοντοβίνης Λουκάς

L.kontovinis@oncomedicare.comwww.oncomedicare.com

Πλήρης Τίτλος:

 

Ογκολόγος-Παθολόγος
Θέση στην κλινική:

 

Ογκολόγος-Παθολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

MD
2001: Πτυχίο Ιατρικής, University of Bologna, School of Medicine and Surgery, Italy
2005: Ειδικότητα Ογκολογίας (2005-2012, 3ο Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»)
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Καρκίνος Μαστού, Καρκίνοι Ουροποιητικού, Κλινική έρευνα
2011: Εξειδίκευση στους καρκίνους του ουροποιητικού, European Institute of Oncology
, Milan, Italy
Εργασιακή Εμπειρία:

 

2012-Σήμερα: Παθολογική Ογκολογία, “Euromedica” Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
2012-Σήμερα: Ιδρυτικό μέλος “Oncomedicare”, μιας ομάδας Ογκολόγων-Παθολόγων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την αντιμετώπιση του καρκίνου και την κλινική έρευνα
Ερευνητικό Έργο: Δημοσιεύσεις: 8 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (Μάιος 2019)
Κλινικές Μελέτες: Ως συνερευνητής από το 2008 σε πολλές Διεθνείς Πολυκεντρικές κλινικές μελέτες. Σαν Κύριος Ερευνητής σε 3 Διεθνείς Πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ως σήμερα (Μάιος 2019), με εστίαση στον καρκίνο του μαστού, αλλά και σε καρκίνους του ουροποιητικού, γαστρεντερικού, δέρματος, κλπ.
Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά
Ιταλικά
Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Email:
Ιστοσελίδα:

 

Job Title:

 

Loukas Kontovinis, Medical Oncologist
Post held in the hospital:

 

Medical Oncologist
Education

Degree:
Specialty:

MD,
2001: Medical Degree, University of Bologna, School of Medicine and Surgery, Italy
2005: Medical Oncology (trained 2005-2012, 3nd Department of Medical Oncology, Theagenion Cancer Hospital, Thessaloniki, Greece)
Expertise:
PostgraduateTraining:
Breast cancer, GU cancers, Clinical Research
Work Experience:

 

2011: Training in GU cancers, European Institute of Oncology, Milan, Italy

2012-Today: Consultant Medical Oncologist, Oncology Department “Euromedica” General Clinic, Thessaloniki, Greece

2012-Today: Founding member “Oncomedicare”, a medical oncology group, focused on treatment of cancer and clinical research.

Research: Publications: 8 Publications in international Peer-reviewed Journals. (May 2019)
Clinical Trials: As a sub-investigator since 2008 in many International Multicentre Clinical Trials. As a Principal Investigator in 3 clinical trials till now (May 2019), main focus on breast cancer but lung, GU, GI and skin cancers as well.
Foreign languages:

 

English
Italian
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
 

+30 6944625619
L.kontovinis@oncomedicare.com
www.oncomedicare.com