2310 895 136

2310 895 161

Κουκουμτζή Ζωή

Πλήρης Τίτλος:

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ-Π.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ 2013

Ξένες γλώσσες:

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ