2310 895 136

2310 895 161

Κουρτής Νικόλαος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  –  ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Εκπαίδευση

 

Πτυχίο:

 

 

 

Ειδικότητα:

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  –  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

EAST SURREY HOSPITAL ENGLAND

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ερευνητικό Έργο:  

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ