2310 895 136

2310 895 161

Κουτσουρίδου Ρωξάνη

Πλήρης Τίτλος:

 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

 

Ειδικότητα:

 

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

5 ΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2 ΕΤΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

5 ΕΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

12 ΕΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ερευνητικό Έργο:  

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ