2310 895 136

2310 895 161

Κουτσουρίδου Ρωξάνη

Πλήρης Τίτλος:

 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

 

Ειδικότητα:

 

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

5 ΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2 ΕΤΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

5 ΕΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

12 ΕΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ερευνητικό Έργο:  

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Job Title:

 

KOUTSOURIDOU ROXANI, CONSULTANT IN OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
Education

Degree:
Specialty:

MEDICAL DEGREE, MB BCh equivalent –  Aristotle University Thessaloniki, Greece

OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

Expertise:
PostgraduateTraining:
HYSTEROSCOPIC AND LAPAROSCOPIC SURGERY

HYSTEROSCOPIC AND LAPAROSCOPIC SURGERY / COLPOSCOPY

Work Experience:

 

5 YEARS IN GENERAL SURGERY

2 YEARS IN CARDIOTHORACIC

5 YEARS IN OBTETRICS AND GYNAECOLOGY IN UK

12 YEARS IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY IN GREECE

Research: ENDOMETRIOSIS
Foreign languages:

 

ENGLISH
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
0030 2310 582131 /  0030 6972408310

roxani.koutsouridou@otenet.gr / rkoutsouridou@yahoo.com