2310 895 136

2310 895 161

Κωστούλας Χαράλαμπος

Πλήρης Τίτλος:

 

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατρικής

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Οφθαλμίατρος-Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Σαράντα χιλιάδες καταγεγραμμένοι ασθενείς εξετάσθηκαν στην μέχρι τώρα εργασιακή μου πορεία

Ερευνητικό Έργο:  

Αλλεργίες στην οφθαλμολογία

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά