2310 895 136

2310 895 161

Λάππας Ελευθέριος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

4ΕΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
27ΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Ερευνητικό Έργο: 45 ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ