2310 895 136

2310 895 161

Μελάς Ιωάννης

Πλήρης Τίτλος: Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπαιδικής

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

Ορθοπαιδική Παίδων, Ορθοπαιδική Αθλητιατρική

Δίπλωμα Ορθοπαιδικής Παίδων, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ορθοπαιδικής Παίδων (Diploma in Children’s Orthopaedics, European Paediatric Orthopaedic Society)

Εργασιακή Εμπειρία:  

Ιδιωτικό Ιατρείο (2013-σήμερα)

Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (2008-2013)

Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

 

Job Title: Ioannes Melas, Orthopaedic Surgeon
Education

Degree:

Specialty:

 

Medical Degree, Aristotle University of Thessaloniki

Certificate of Medical Specialisation: Orthopaedics

Expertise:

Postgraduate Training:

Paediatric Orthopaedics, Orthopaedic Sports Medicine

Diploma in Children’s Orthopaedics, European Paediatric Orthopaedic Society

Work Experience:  

Private Practice (2013-present)

Orthopaedic Department, Papageorgiou Hospital (2008-2013)

Foreign languages: English
Communication

Phone Number:

Email:

Website:

+302310272625, +306945333700

info@imos.gr

www.imos.gr