2310 895 136

2310 895 161

Μελάς Ιωάννης

Πλήρης Τίτλος: Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ορθοπαιδικής

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

Ορθοπαιδική Παίδων, Ορθοπαιδική Αθλητιατρική

Δίπλωμα Ορθοπαιδικής Παίδων, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ορθοπαιδικής Παίδων (Diploma in Children’s Orthopaedics, European Paediatric Orthopaedic Society)

Εργασιακή Εμπειρία:  

Ιδιωτικό Ιατρείο (2013-σήμερα)

Ορθοπαιδική Κλινική Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (2008-2013)

Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά