2310 895 136

2310 895 161

Μουρατίδου Αικατερίνη

Πλήρης Τίτλος:

 

Katerina Mouratidou, Obstetrician – Gynecologist
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Diploma of Medicine

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Obstetricians – Gynecology
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

1996-2002 Gen.Hospital of Giavvitsa.
2003-2005 Gen.Hospital of Kavala

Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες:

 

Russian
Επικοινωνία:

 

6939073232

mouratidoukaterina@gmail.com