2310 895 136

2310 895 161

Μπίλη Ελένη

Πλήρης Τίτλος:

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ—ΚΑΘΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

Guy s Hospital London

Erasmus University Rotterdam

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

25 ETH

Ερευνητικό Έργο:  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Job Title:

 

ELENI N. BILI,  OBSTETRICIAN GYNECOLOGIST
Professor- Medical School Aristotle University Thessaloniki Greece
Education

Degree:
Specialty:

Medical School Aristotle University Thessaloniki Greece

1st Department of obstetrics and gynecology

Aristotle University

Expertise:
PostgraduateTraining:
Subfertility —recurrent miscarriages

Guy s Hospital London

Erasmus University Rotterdam

Work Experience:

 

25 years
Research: Papers published in peer reviewed medical journals

Lectures in medical congresses

Foreign languages:

 

English
Communication
Phone Number:
Email:
Website:

2310261196