2310 895 136

2310 895 161

Μπατάινε Ιμάντ

Πλήρης Τίτλος:

 

Παιδίατρος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

1997: Πτυχίο Ιατρικής Α.Π.Θ με βαθμό «Καλώς»

2004: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής στην Γ΄Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.Θ Ιπποκρατείου

 

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

 

Παρακολούθηση και συμμετοχή στη λειτουργία της Α΄ΜΕΝ Νεογνών ΑΠΘ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Ιούνιος 2005 – Απρίλιος 2011 : Παιδίατρος στην ExpressService

Οκτώβριος 2005 έως και σήμερα : Επισκέπτης παιδίατρος στον παιδικό σταθμό  «ΚΟΠΕΡΤΙ»

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 : Επισκέπτης παιδίατρος στον παιδικό σταθμό «Λιλιπούπολη»

Απρίλιος 2006 έως και σήμερα :Παιδίατρος στη Γενική Κλινική «EUROMEDICA»

Από Οκτώβριο 2011 : Λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου

 

Ερευνητικό Έργο:  

Εκπαιδευτικό έργο

Σε όλη τη διάρκεια της ειδικότητας ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής σχολής Α.Π.Θ

Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια και ημερίδες

 

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά: Πολύ καλά

Αραβικά : Άριστα