2310 895 136

2310 895 161

Μπλιόσκας Σαράντης

Πλήρης Τίτλος:

 

Otorhinolaryngologist – Head & Neck Surgeon
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Aristotle University of Thessaloniki – Medical School
Specialty in Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

PhD candidate Aristotle University of Thessaloniki – Medical School
Teaching activity in Aristotle University of Thessaloniki – Medical School Postgraduate Program of Studies
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Consultant in Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery 424 Military Hospital
Clinical Fellow in 2nd Academic Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery Aristotle University of Thessaloniki

Ερευνητικό Έργο: Otoacoustic emissions: Towards a clinical test of susceptibility to noise-induced inner ear damage.
Sarantis Blioskas, Miltiadis Tsalighopoulos, Georgios Psillas, Konstantinos Markou.
4th Congress of European ORL-HNS, Barcelona, Spain, 2017An Exceptional Case of Intraparotid Plexiform Neurofibroma Originating from Autonomic Fibers of the Auriculotemporal Nerve
Blioskas S, Sotiriou S, Rizou K, Koletsa T, Karkos P, Kalogera-Fountzila A, Markou K
Case Reports in Medicine, Volume 2017 (2017), Article ID 8327215, https://doi.org/10.1155/2017/8327215A rare case of a spontaneous neck hematoma in a patient with Type 1 neurofibromatosis.
Dova S, Ktenidis Κ, Karkos P, Blioskas S, Psillas G, Markou K
Auris Nasus Larynx 2016 Oct;43(5):591-4

Giant submandibular gland mucocele as a complication of previous sialolith removal.
Markou K, Dova S, Krommydas A, Psillas G, Blioskas S, Karkos PD.
Am J Otolaryngol. 2015 Jan-Feb;36(1):114-6

Repair of Temporal Bone Encephalocele following Canal Wall Down Mastoidectomy.
Blioskas S, Magras I, Polyzoidis S, Kouskouras K, Psillas G, Dova S, Markou K.
Case Rep Otolaryngol. 2014;2014:271824. doi: 10.1155/2014/271824.

Sinonasal inverted papilloma: A retrospective review of 46 cases
Sarantis Blioskas, Dimitrios Rachovitsas, Stamatia Dova, Konstantina Rova, Flogert Lako, Konstantinos Markou
25th Congress of the European Rhinologic Society, 32nd International Symposium of Infection & Allergy of the Nose, Amsterdam,2014

A rare case of a secondary nasal meningioma
Rachovitsas D, Dova S, Blioskas S, Argyriou K, Foroglou N, Markou K.
25th Congress of the European Rhinologic Society, 32nd International Symposium of Infection & Allergy of the Nose, Amsterdam,2014

Clinically isolated syndrome manifested as acute vestibular syndrome: bedside neuro-otological examination and suppression of transient evoked otoacoustic emissions in the differential diagnosis.
K Veros, S Blioskas,T Karapanayiotides, G Psillas, K Markou, M Tsaligopoulos
Am J Otolaryngol. 2014 Sep-Oct;35(5):683-6.

Comparison of Quality of Life and speech comprehension and recognition of cochlear implant users
Aidona S., Kyriafinis G., Triaridis S., Blioskas S., Vital V., Tsaligopoulos M.
11th EFAS Congress, 19-22 June, 2013. Budapest, Hungary

Bilateral secondary neurolymphomatosis of the internal auditory canal nerves: a case report.
Blioskas S, Tsaligopoulos M, Kyriafinis G, Psillas G, Markou K, Perifanis V, Kouskouras K, Vital V.
Am J Otolaryngol. 2013 Sep-Oct;34(5):556-8

Superior Semicircular Canal Dehiscence Syndrome
Veros Κ., Blioskas S., Psillas G., Vital I., Tsaligopoulos M., Markou Κ.
«Otorhinolaryngologia Head and Neck Surgery» Journal 2013;51:7-12

Endoluminal tracheal metastasis of transglottic laryngeal carcinoma. A case report.
Sarantis Blioskas, Argyrios Krommydas, Kyriakos Chatzopoulos, Dimitrios Rahovitsas, Victor Vital, Konstantinos Markou
2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS, Nice, France, 27-30 April 2013

Transoral approach in the surgery of giant parapharyngeal space tumors. A case series.
Konstantinos Markou, Argyrios Krommydas, Sarantis Blioskas, Artemis Christoforidou, Gavriil Tsiropoulos, Stefanos Triaridis, Victor Vital
2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS, Nice, France, 27-30 April 2013

Duplication of the external auditory canal – two cases and review of literature.
Goudakos JK, Blioskas S, Psillas G, Vital V, Markou K.
Case Reports in Otolaryngology 2012;2012:924571. doi: 10.1155/2012/924571

Anterior Semicircular Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo: from pathophysiology to diagnosis and treatment
Blioskas S., Veros K., Τsaligopoulos M., Markou K.
«Otorhinolaryngologia Head and Neck Surgery» Journal 2012;47:4-16

Maxillary sinus Plasmacytoma – a case report
Karmponis P., Kamargiannis N., Tigiroglou E., Blioskas S., Gourvas V., Katsakas O.
«Otorhinolaryngologia Head and Neck Surgery» Journal 2011;46:45-48

A rare case of synchronous adenocarcinoma and adenocystic carcinoma of the larynx
Karasmanis H., Goudakos I., Blioskas S., Karmponis P., Zaraboukas T., Vital V., Markou K.
«Otorhinolaryngologia Head and Neck Surgery» Journal 2011;46:40-44

Is there a role for myringotomy without grommet insertion in the treatment of otitis media with effusion.
Sarantis Blioskas, John Goudakos, Konstantinos Markou.
[The Journal of International Advanced Otology 2011; 7(3), Suppl 2: 99-100]

Ξένες γλώσσες:

 

English (Proficiency Campridge)