2310 895 136

2310 895 161

Μόσχος Δημήτριος

Πλήρης Τίτλος:

 

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Ιατρικής (ΑΠΘ, 2004)

Ορθοπαιδική (2015)

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

Μέθοδος Ilizarov (Κουργκάν Ρωσίας 2013)
Εργασιακή Εμπειρία:  

Ειδικότητα (2 χρόνια ΓΝ Πολυγύρου, 3 χρόνια Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο), 4 μήνες σε νοσοκομεία Αγγλίας (SHO T+O)

Ερευνητικό Έργο:  

Subinvestigator σε 2 πολυκεντρικές μελέτες οστεοπόρωσης (2014)

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά