2310 895 136

2310 895 161

Νάκος Ανδρέας

Πλήρης Τίτλος:

 

MD, PhD
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ – ΣΣΑΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ-ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ EYROMEDICA ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ερευνητικό Έργο: ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΥΚΤΥΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ