2310 895 136

2310 895 161

Νικολαϊδης Γεώργιος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Εξειδίκευση:

 

Μετεκπαίδευση:

 

ΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΑΔΕΝΩΝ

Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

18 ΜΗΝΕΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

18 ΜΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

16 ΜΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 412

7 ΧΡΟΝΙΑ Γ.Ν.Θ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ερευνητικό Έργο:  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ