2310 895 136

2310 895 161

Ομπαϊντου Αλλάμ Πέτρος

Πλήρης Τίτλος:

 

Χειρούργος  Ωτο-Ρίνο-Λαρυγγολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

 

Ειδικότητα:

Απολυτήριο λυκείου          –    1979  Με βαθμολογία  Άριστα .

Dr. Γενική Ιατρική   1986    –   Ρουμανία   .

Δίπλωμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών στην  Ω.Ρ.Λ   –   1989   .

Χειρούργος Ωτο-Ρίνο-Λαρυγγολόγος   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΑΧΕΠΑ  – 1996 .

 

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Ισπανία  1994-2011   ΩΡΛ Κλινική Val de Hebron   Barcelona .

Ισπανία – Βέλγιο .

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

-1996    μέχρι σήμερα – Κλινικές : Κατσίγρας , Σάπκας , Πατσίδης , Euromedica Κυανός Σταυρός , Γενική Κλινική .

-2000    Παρουσίαση σε Βρυξέλλες της μοναδικής περίπτωσης στον κόσμο-Βρυξέλλες  Συνέδριο Λατινική Ιατρική ( Angioleiomyoma  οι χειρουργικές λύσεις, η Διάγνωση & τα αποτελέσματα).

-1997    Βαρκελώνη   Universidad de Barcelone  Prof. Claros  μαζί  με την Université Burdeu France  Prof Bébéar: Ανατομία Παθολογίας και Χειρουργικής του Κροταφικού οστού .

– Βαρκελώνη  Διεθνή Ακαδημία ΩΡΛ μαζι με Universidad de Barcelone  Prof. Claros και  Université Burdeu France  Prof Bébéar    στην Χειρουργική Κροταφικού οστού  απονέμεται

*Πτυχίο 1ης θέσης καλύτερη χειρουργική τεχνική (Best Surgical Dissection)

-Μέλος στη Κλινική  Claros Clinic Βαρκελώνη  – 2001 .

-Συνεργάτης με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης – Παίδο ΩΡΛ – Νοσοκομείο Sant Juan De Deux  – 1996-2011 .

-Συνεργάτης με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης ( Τμήμα ΩΡΛ – Ανατομία – Φυσιοπαθολογία )  – 1994 – 2011.

-Διοργάνωση Συνεδρίων μαζί με το πανεπιστήμιο Βαρκελώνης και την Ευρωπαϊκή ακαδημία  ΩΡΛ :

-2004 Λάρισα Διοργάνωση Συνέδριου Σε συνεργασία με Universitate

Autonome de Barcelona (καθηγητής Δρ Qesada Marin, ο καθηγητής Δρ

Qesada Χουάν, και ο Καθηγητής Dr. Claros, παρουσίαση για πρώτη φορά

Τηλε-χειριζόμενη Ρομποτική Ιατρική (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), με τα πιο

σύγχρονα στη χειρουργική ΩΡΛ.

– 1998  Λάρισα. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και

Νοσοκομείο St. Juan de Deux (Prof.Dr.Claros).Συνέδριο και σεμινάριο –

Κοχλιακά Εμφυτεύματα .

– 2008  Λάρισα. Σε Συνεργασία με το (Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης)

διοργάνωση συνέδριου ιατρική ΩΡΛ, τελευταίες εξελίξεις στην ΩΡΛ.

-Πιστοποιημένος Από το υπουργείου Υγείας και τον Ιατρικό Συλλόγου Βρυξελλών – 2011 .

-Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου  Βρυξελλών 2011-2012.

-Από το 1981 έως σήμερα : Τελε-χειριζόμενη  Ρομποτική Ιατρική – Νάνο Ιατρική .

 

Ερευνητικό Έργο:  

Πρόεδρος  της εταιρείας  :                  Scientific & Medical Research        SMR .

Πληθώρα      Ευρεσιτεχνιών                 σε όλο των Κόσμο     και       στην Ευρώπη .

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά – Ελληνικά – Αραβικά – Ρουμανικά – Γαλλικά – Γερμανικά .

Λιγότερα :Ισπανικά –  Ιταλικά  –  Καταλάν .

 

Job Title:

 

Dr. Ompaintou Allam Petros,ENT SURGEON – Head & Neck Surgery .

HNO SURGEON – Kopf- & Hals-Chirurgie.

chirurgien ORL –  Chirurgie de la tête et du cou.

Education

 

 

 

 

Degree:

 

 

 

 

Specialty:

High school diploma                       – 1979    Excellent  Baccalaureate.

Abiturzeugnis                                   – 1979     mit exzellenter Bewertung.

Diplôme d’études secondaires     –   1979     Avec une note Excellent.

 

 

Dr. in General Medicine                           1986 – Romania.

Dr. in Allgemeine Humanmedizin           1986 – Rumänien.

Dr. en médecine générale                        1986 – Roumanie.

Postgraduate Diploma in ORL –                         – 1989.

Grad Nachdiplomstudium in O.R.L –                 – 1989.

Diplôme d’études supérieures en O.R.L –        – 1989.

 

Surgeon Otorhinolaryngologist                Aristotle University AHEPA –                  1996.

HNO-Arzt (Chirurg )                                    AHEPA Aristoteles-Universität –            1996.

Chirurgien ORL                                            AHEPA Université Aristote –                   1996.

Expertise:

 

 

 

 

 

 

PostgraduateTraining:

Spain 1994-2011 ENT Clinic Val d’Hebron & Children Hospital St. Juan de Deux   Barcelona.

Spanien 1994-2011 HNO-Klinik Val d’Hebron  et  Hôpital pour les enfants St. Joan de Deu in

Barcelona.

Spanien 1994-2011 HNO Klinik Vall d’Hebron  &  Kinderkrankenhaus St. Juan de Deux

Barcelona.

 

Spain 1994-2011 ENT Clinic Val d’Hebron Barcelona.

Spanien 1994-2011 HNO-Klinik Vall d’Hebron Barcelona.

Espagne 1994-2011 Clinique ENT Vall d’Hebron Barcelone.

Spain – Belgium.

Work Experience:

 

-1996 to date – Clinics  : Katsigras, Sapkas, Patsidis, Euromedica Cyan Cross, General Clinic.

-1996 to date – Klinischer Katsigras, Sapkas, Patsidi, Euromedica , General Clinic.

-1996 à ce jour – clinique: Katsigras, Sapkas, Patsidou, Euromedica, Clinique Générale.

-2000 Presentation in Brussels of the unique case in the world-Brussels Conference Latin Medicine (Angioleiomyoma Surgical Solutions, Diagnosis & Results).

-2000 Präsentation in Brüssel der einzige Fall in der Welt-Konferenz in Brüssel Latein Medizin (Angioleiomyom chirurgische Lösungen, die Diagnostik und Ergebnisse).

-2000 Présentation à Bruxelles le seul cas à la Conférence mondiale de Bruxelles médecine latine (angioléiomyome solutions chirurgicales, les diagnostics et les résultats).

-1997 Barcelona Universidad de Barcelone Prof. Claros together with Université Burdeu France Prof Bébéar: Anatomy of Crowning Pathology and Surgery.

-1997 Barcelona Universidad de Barcelone Prof. Claros mit der Université Burdeu Frankreich Prof Bébéar: Anatomie Pathologie und Chirurgie Schläfenbein .

-1997 Barcelone Universidad de Barcelone Prof. Claros avec l’Université Burdeu France Prof Bébéar: Pathologie Anatomie et chirurgie osseuse temporelle.

– Barcelona International Academy of Fine Arts together with Universidad de Barcelone Prof. Claros and Université Burdeu France Prof Bébéar in Crown Bone Surgery is awarded

* Best Practical Surgical Dissection (BST).

– Barcelona International Academy ENT zusammen mit Universidad de Barcelone Prof. Claros und Université Burdeu Frankreich Prof Bébéar in der Chirurgie Schläfenbein verliehen

* BSc 1. Klasse am besten OP-Technik (beste Surgical Dissection).

– Barcelone Académie Internationale ORL avec Universidad de Barcelone Prof. Claros et Université Burdeu France Prof Bébéar en chirurgie osseuse temporelle obtenu

* Meilleure technique chirurgicale BSc 1ère classe (Best Dissection chirurgicale).

-Member of the Claros Clinic Clinic in Barcelona – 2001.

-Mitglied in Claros Hospital Clinic Barcelona – 2001.

-Membre à l’hôpital clinique de Barcelone Claros – 2001.

-Partner of the Autonomous University of Barcelona – children ORL- Sant Juan De Deux Hospital – 1996-2011.

– Partner mit der Autonomen Universität Barcelona – Kinder HNO – Hospital Sant Juan De Deux – 1996-2011.

– Associé à l’Université Autonome de Barcelone – enfants ORL – Hôpital Sant Juan De Deux – 1996-2011.

– Associate with the Autonomous University of Barcelona (Department of ENT – Anatomy – Physiopathology) – 1994 – 2011.

– Partner mit den Autonomen Universität Barcelona (Abteilung für HNO – Anatomie – Pathophysiologie) – 1994-2011.

– Associé à l’Université Autonome de Barcelone (Département ORL – Anatomie – Physiopathologie) – 1994-2011.

-To organize conferences together with the University of Barcelona and the European academy ENT:

-2004 Larissa Organizing a Conference In cooperation with Universitate Autonome de Barcelona (Professor Dr. Qesada Marin, Professor Dr Qesada Juan, and Professor Dr. Claros, presentation for the first time Tele-commanded  Robotic Medicine (patent), with the most Modern in ENT surgery.

– 1998 Larisa. In collaboration with the University of Barcelona and Barcelona  St. Joseph’s Hospital Juan de Deux (Prof.Dr.Claros).  Conference and seminar –    Cochlear Implants.

– 2008 Larisa. In collaboration with (University of Barcelona)Organization of congress medicine ENT, latest developments in ENT Last updates .

– Zur Organisation von Konferenzen zusammen mit der Universität Barcelona und der Europäischen Akademie HNO:

-2004 Larissa Organisation einer Konferenz in Zusammenarbeit mit Universitate  Autonome de Barcelona (Professor Dr. Qesada Marin, Professor Dr Qesada Juan und Professor Dr. Claros, Präsentation zum ersten Mal  Tele-kommandierte Robotic Medizin (Patent), mit den moisten   Modern in HNO-Chirurgie.

– 1998 Larisa In Zusammenarbeit mit der Universität Barcelona und Barcelona St. Josephs Krankenhaus Juan de Deux (Prof.Dr.Claros). Konferenz und Seminar – Cochlea Implantate.

– 2008 Larisa In Zusammenarbeit mit (Universität Barcelona) Organisation der Kongressmedizin ENT, neueste Entwicklungen in der HNO Letzte Updates.

– Organiser des conférences avec l’Université de Barcelone et l’académie européenne ENT:

-2004 Larissa Organisation d’une conférence En coopération avec Universitate   Autonome de Barcelona (Professeur Dr. Qesada Marin,  Professeur Dr  Qesada Juan, et professeur Dr. Claros, présentation pour la première fois  Médecine robotique télécommandée (brevet), avec le plus grand nombre Moderne en chirurgie ENT.

– 1998 Larisa. En collaboration avec l’Université de Barcelone et L’Hôpital St. Joseph de San Juan de Deux (Prof.Dr.Claros). Conférence et séminaire – Implants cocéchés.

– Larisa 2009. En collaboration avec (Université de Barcelone) Organisation de médecine du congrès ENT, derniers développements en OR  Dernières mises à jour.

– Certified by the Department of Health and the Medical Association of Brussels – 2011.

– Die Zertifizierung erfolgt durch das Ministerium für Gesundheit und die Ärztekammer von  Brüssel – 2011.

– Certifié par le Ministère de la Santé et l’Association médicale de Bruxelles – 2011.

– Member of the Brussels Medical Association 2011-2012.

– Mitglied der Brüsseler Medical Association 2011-2012.

– Mitglied der Brüsseler Medical Association 2011-2012.

– Since  1981 to today: Tele-Handled Robotic Medicine – Nano Medicine.

– seit 1981 bis heute: Tele-Handled Robotic Medicine – Nano medizin.

– depuis 1981 jusqu’à ce jour: médecine robotique télé-manipulée – Nanomédecine.

Research: President of the company: Scientific & Medical Research SMR.

Der Präsident des Unternehmens: Scientific & Medical Research SMR.

Président Société: Recherche scientifique et médicale SMR.

Many patents around  the world and Europe.

Viel Patent auf der ganzen Welt und Europa.

Beaucoup de brevets dans le monde et en Europe.

Foreign languages:

 

English – Greek – Arabic – Romanian – French – German.

Less: Spanish – Italian – Catalan.

Englisch – Griechisch – Arabisch – Rumänisch – Französisch – Deutsch.

Abzüglich: Spanisch – Italienisch – Katalanisch.

Anglais – Grec – Arabe – Roumain – Français – Allemand.
Moins: Espagnol – Italien – Catalan.

Communication
Phone Number:
Email:
Website:
+30 6941627657  .  + 30 6949579103 . +30 6949118515.

drobaidou.orl@gmail.com

http://scientific-medicalresearch.com/

http://drobaidou-orl.com/