2310 895 136

2310 895 161

Πανάγου Παρασκευή

Πλήρης Τίτλος:

 

ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 2000 – 2017

Ερευνητικό Έργο:  

ΔΙΑΤΡΙΒΗ Α.Π.Θ    ‘’ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ΄΄

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Job Title:

 

PANAGOY TOKATLIDOU PARASKEVI,  DIDACTOR AUTH  SURGEON OBSTETRICIAN – GYNECOLOGIST
Education

Degree:
Specialty:

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

MEDICINE

OBSTETRICS & GYNECOLOGY

Work Experience:

 

LIBERAL PROFESSION FROM 2000  TO 2017
Research: PhD   ‘’ THE ROLE OF LEPTIN IN GYNECOLOGICAL ONCOLOGY ’’
Foreign languages:

 

ENGLISH
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
MITROPOLEOS 101 THESSALONIKH

2310 288118

panpar101@hotmail.com