2310 895 136

2310 895 161

Παναγιωτακόπουλος Βίκτωρ

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Θέση στην κλινική:

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος Ουρολογικού Τμήματος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

Απόφοιτος ΑΠΘ
Ειδικότητα στην πανεπιστημιακή ουρολογική κλινική ΑΠΘ.
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Ενδοσκοπική ουρολογία, εξωσωματική λιθοθρυψία, ανδρολογία, laser
Εργασιακή Εμπειρία:

 

20ετής εργασιακή εμπειρία ως ελεύθερος επαγγελματίας, συμβεβλημένος ουρολόγος επί 20ετίας της Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης
Ερευνητικό Έργο:
Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά, Γερμανικά

 

Job Title:

 

PANAGIOTAKOPOULOS VICTOR, UROLOGIST SURGEON CONSULTANT
Post held in the hospital:

 

CLINICAL DIRECTOR OF UROLOGICAL DEPARTMENT
Education

Degree:

Specialty:

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

MEDICAL DEGREE

SPECIALITY AT UNIVERSITY UROLOGICAL DEPARTMENT OF GENNIMATA GENERAL HOSPITAL

PHD OF ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL

Expertise:

Postgraduate Training:

 

SPESIALISATION/POST GRADUATE SPACIALITY:

ENDOSCOPIC UROLOGY, EXTRACORPOREAL UROLOGY, ANDROLOGY, LASER

Work Experience:

 

POST GRADUATE MEDICAL EXPERIENCE:

-PRIVATE PRACTICE FOR 20 YEARS

-SCIENTIFIC CO-OPERATOR AS UROLOGIST CONSULTANT AT GENIKI KLINIKI EUROMEDICA

Foreign languages:

 

GREEK, ENGLISH, GERMAN
Communication

Phone Number:

Email:

Website:

 

00306944284560

Viktor.pan@yahoo.gr