2310 895 136

2310 895 161

Παπαζήσης Κωνσταντίνος

Πλήρης Τίτλος:

 

Ογκολόγος-Παθολόγος
Θέση στην κλινική:

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογική Ογκολογία
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

MD, PhD
1989: Πτυχίο Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2000: Ειδική Παθολογία (ειδίκευση 1993-1999, Θεσσαλονίκη)
2006: Παθολογική Ογκολογία (ειδίκευση 2002-2005, Guy’s and St Thomas’s Hospital, London, UK)
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Καρκίνος Μαστού, Κλινική έρευνα
2002: Διδακτορική Διατριβή στην «αλληλεπίδραση των αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών με κυτταροστατικά σε καλλιέργειες κυττάρων», Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη
2002: Post-Doc on breast cancer immunotherapy, Breast Cancer Biology group, Cancer, Research UK, Guys and St Thomas’s Hospital, London, UK
2012: “Leadership in Oncology”, SDA Bocconi, Milan
Εργασιακή Εμπειρία:

 

2005-2010: Επιμελητής Β’, Ογκολογίας, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»
2010-Σήμερα: Επιστημονικά Υπεύθυνος, Παθολογική Ογκολογία, “Euromedica” Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
2012-Σήμερα: Ηγείται της “Oncomedicare”, μιας ομάδας Ογκολόγων-Παθολόγων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την αντιμετώπιση του καρκίνου και την κλινική έρευνα
Ερευνητικό Έργο: Δημοσιεύσεις: 57 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (και πάνω από 50 σε Ελληνικά). Επιστημονική επίδραση: h-index 24, Citations 2172, i10 index 34 (Μάιος 2019)
Κλινικές Μελέτες: Ως συνερευνητής από το 2002 σε πολλές Διεθνείς Πολυκεντρικές κλινικές μελέτες. Σαν Κύριος Ερευνητής σε >40 πολλές Διεθνείς Πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ως σήμερα (Μάιος 2019), με εστίαση στον καρκίνο του μαστού, αλλά και σε καρκίνους του ουροποιητικού, γαστρεντερικού, δέρματος, κλπ.
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ
Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Email:
Ιστοσελίδα:
+30 6944625619
konstantinos.papazisis@gmail.com
www.oncomedicare.com

 

Job Title:

 

Konstantinos Papazisis, Medical Oncologist
Post held in the hospital:

 

Scientific Director, Medical Oncology
Education

Degree:
Specialty:

MD, PhD
1989: Medical Degree, University of Ioannina, Greece
2000: Internal Medicine (trained 1993-1999, Thessaloniki, Greece)
2006: Medical Oncology (trained 2002-2005, Guy’s and St Thomas’s Hospital, London, UK)
Expertise:
PostgraduateTraining:
Breast cancer, Clinical Research
2002: PhD on “Interaction between protein tyrosine kinase inhibitors and chemotherapeutics on cell cultures”, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
2002: Post-Doc on breast cancer immunotherapy, Breast Cancer Biology group, Cancer, Research UK, Guys and St Thomas’s Hospital, London, UK
2012: “Leadership in Oncology”, SDA Bocconi, Milan
Work Experience:

 

2005-2010: Consultant Medical Oncologist, Theagenion Cancer Hospital, Thessaloniki, Greece
2010-Today: Scientific Director, Oncology Department “Euromedica” General Clinic, Thessaloniki, Greece
2012-Today: Leading “Oncomedicare”, a medical oncology group, focused on treatment of cancer and clinical research.
Research: Publications: 57 Publications in international Peer-reviewed Journals. Metrics: h-index 24, Citations 2172, i10 index 34 (May 2019)
Clinical Trials: As a sub-investigators since 2002 in many International Multicentre Clinical Trials. As a Principal Investigator in >40 clinical trials till now (May 2019), main focus on breast cancer but lung, GU, GI and skin cancers as well.
Foreign languages:

 

English
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
+30 6944625619
konstantinos.papazisis@gmail.com
www.oncomedicare.com