2310 895 136

2310 895 161

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Πλήρης Τίτλος:

 

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ    ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ MD
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πτυχίο Ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1968

Διδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  1983.

Διάγνωση και θεραπεία ασθενών με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες.

Εξειδίκευση:

 

 

 

 

 

 

Μετεκπαίδευση:

 

Τίτλος Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1975,

-Τίτλος Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΙΓΙΑΣ 1979

CES CANCEROLOGIE GENERAL ET EXPERIMENTAL Paris, Institute de Cancerologie et D’Immunogenetique . Universite de Paris Sud.1980

Etudes en Biologie  CES: METHODS STATISTIQUES  EN BIOLOGIE.1979-80.  ,  Universite Pierre-Marie Ciurie,  Universite des Sciences  του  Παρισιού 1979-80

Μετεκπαίδευση  εκ νέου στο Αιματολογικό Εργαστήριο του ICIG σε θέματα ανοσολογικών  δεικτών των  κυττάρων του αίματος. 1981.

Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης 1983

Μετεκπαίδευση σε νέα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Paris, Institute de Cancerologie et D‘Immunogenetique  1989

Megatherapy in the treatment of patients with Neoplasia. Paris, Hospital Saint  Luis  1995

-Τίτλος Ειδικότητας ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1999.

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Aπό το 1975 μέχρι το 2010  εργασία στο Α.Ν. Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» . Από 1999-2010  Διευθυντής Α΄ Παθολογικού Ογκολογικού τμήματος. Από 2011 μέχρι σήμερα ιδιωτικό ιατρείο ως ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

6 μονογραφίες με περιεχόμενο που αφορά στους συμπαγείς όγκους και  τις    κακοήθεις νόσους του αίματος και συμμετοχή στην συγγραφή 2 βιβλίων Ογκολογίας και 10 μετεκπαιδευτικών εκδόσεων της εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Συμμετοχή σε 219 επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά με Ογκολογικό  περιεχόμενο

Ερευνητικό Έργο:  

Κλινική έρευνα σε νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση των κακοήθων συμπαγών όγκων και των αιματολογικών κακοηθειών..

Εργαστηριακή  έρευνα για τη διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων όγκων

Ξένες γλώσσες:

 

ΓΑΛΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΑΓΓΛΙΚΑ