2310 895 136

2310 895 161

Περδικάκης Ευάγγελος

Πλήρης Τίτλος:

 

Ευάγγελος Περδικάκης

Επιμελητής Επεμβατικής Ακτινολογίας

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Ιατρικής ΑΠΘ

Ακτινολόγος

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Επεμβατικός Ακτινολόγος

Ογκολογική και Μυοσκελετική Επεμβατική Ακτινολογία

Εργασιακή Εμπειρία:

 

1.                   St James’s University Hospital (United Kingdom)2.                   Leeds General Infirmary (United Kingdom)

3.                   Chapel Allerton Hospital (United Kingdom)

4.                   William Beaumont Army Medical Center (United States of America)

Ερευνητικό Έργο:
  1. 424 ΓΣΝΕ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
  2. 401 ΓΣΝΑ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
  3. 412 ΓΣΝ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ξάνθης
  4. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
  5. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας
Ξένες γλώσσες:

 

1. ΑΓΓΛΙΚΗ

2. ΙΤΑΛΙΚΗ