2310 895 136

2310 895 161

Περδικάκης Ευάγγελος

Πλήρης Τίτλος:

 

Ευάγγελος Περδικάκης

Επιμελητής Επεμβατικής Ακτινολογίας

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Ιατρικής ΑΠΘ

Ακτινολόγος

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Επεμβατικός Ακτινολόγος

Ογκολογική και Μυοσκελετική Επεμβατική Ακτινολογία

Εργασιακή Εμπειρία:

 

1.                   St James’s University Hospital (United Kingdom)2.                   Leeds General Infirmary (United Kingdom)

3.                   Chapel Allerton Hospital (United Kingdom)

4.                   William Beaumont Army Medical Center (United States of America)

Ερευνητικό Έργο:
  1. 424 ΓΣΝΕ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
  2. 401 ΓΣΝΑ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
  3. 412 ΓΣΝ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ξάνθης
  4. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
  5. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας
Ξένες γλώσσες:

 

1. ΑΓΓΛΙΚΗ

2. ΙΤΑΛΙΚΗ

 

Job Title:

 

Evangelos Perdikakis, Senior Consultant
Education

Degree:
Specialty:

Medical University of Aristoteleion Thessaloniki

Clinical Radiologist

Expertise:
PostgraduateTraining:
Interventional Radiology – Oncologic/Musculoskeletal Interventions

University of Crete

Leeds United Kingdom

Texas USA

Work Experience:

 

  1. St James’s University Hospital (United Kingdom)
  2. Leeds General Infirmary (United Kingdom)
  3. Chapel Allerton Hospital (United Kingdom)
  4. William Beaumont Army Medical Center (United States of America)
Research: MSc & PhD
Foreign languages:

 

English

Italian

Communication
Phone Number:
Email:
Website:
00306973984437

Perdikakis_ev@yahoo.gr

www.perdikakis.gr