2310 895 136

2310 895 161

Ράπης Θωμάς

Πλήρης Τίτλος:

 

Dr., Dr. Θωμάς Ράπης M.D. PhD, PhD
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Ιατρικής

Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός- Ωτορρινολαρυγγολόγος

Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Γναθοπροσωπική Χειρουργική – Ωτορρινολαρυγγολογία

Χειρουργική Ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου

Μετεκπαιδευθής στην Παν/κή Κλινική Ω.Ρ.Λ. και Χειρ/κής Ογκολογίας-Πλαστικής και επανορθωτικής Χειρ/κής Προσώπου στη Fulda Γερμανίας και στην Παν/κή Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρ/κής και Χειρ/κής Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου στο  Νοσοκομείο RIGS της Κοπεγχάγης, Δανία

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Συντονιστής Διευθυντής Γναθοπροσωπικής Χειρ/κής και Χειρ/κής Κεφαλής και Τραχήλου του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Ερευνητικό Έργο:  

Άνω των 200 Παρουσιάσεων και Δημοσιεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά

Γερμανικά