2310 895 136

2310 895 161

Ρασούλη Ελένη

Πλήρης Τίτλος:

 

Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μαιευτικής – Γυναικολογίας

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

v  07/03/1994 – 01/05/1995 : Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικό) στο Νομό Πέλλης

v  02/05/1995 – 01/05/1996 : Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στην Πολυκλινική Αθηνών

v  18/06/1996 – 15/12/1997 : Ειδικότητα Μαιευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

v  06/03/2000 – 15/02/2001 : Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικό) στον Νομό Ευβοίας

v  31/08/2001 – 13/05/2005 : Ειδικότητα Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

v  29/05/2006 (και για 1,5 χρόνο) ως Γυναικολόγος στο Ιατρικό της Express Service στη Θεσσαλονίκη

v  11/2006 – Σήμερα Ιδιωτικό Ιατρείο ως Μαιευτήρας Γυναικολόγος

στην Περαία Θεσσαλονίκης (Ανθέων 18 Περαία, Τ.Κ. 57019)

v  Παράλληλα και για τέσσερα χρόνια επιστημονικός συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο (Β’ Μαιευτική Κλινική)

Ερευνητικό Έργο:  

Επιστημονικός συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο (Β’ Μαιευτική Κλινική) για τέσσερα (4) χρόνια

Ξένες γλώσσες:

 

Καλή Γνώση Αγγλικών

 

Job Title:

 

Eleni Rasouli, Obstetrician – Obstetrician Gynecologist
Education

Degree:
Specialty:

Medical School of the Aristotle University of Thessaloniki

Obstetrics Gynecology

Work Experience:

 

07/03/1994 – 01/05/1995 : Rural Service (Rural) in the Prefecture of Pella

02/05/1995 – 01/05/1996 : Specialty of General Surgery at Athens Polyclinic

18/06/1996 – 15/12/1997 : Obstetrics specialty at the General Hospital of Katerini

06/03/2000 – 15/02/2001 : Rural Service (Rural) in the Prefecture of Evia

31/08/2001 – 13/05/2005 : Specialty of Obstetrics and Gynecology in General Hospital of Thessaloniki «Ippokratio»

29/05/2006 (and for 1.5 years) as a Gynecologist at the Express Service Medical Center in Thessaloniki

11/2006 – Currently: Private Practice as Obstetrician Gynecologist in Perea Thessaloniki (Antheon 18 Perea, PC 57019)

At the same time for four years, as scientific associate at the General Hospital of Thessaloniki «Ippokratio» (Secondary Clinic of Obstetrics)

Research: Scientific associate at the General Hospital of Thessaloniki «Ippokratio» (Secondary Clinic of Obstetrics) for four (4)  years
Foreign languages:

 

Sufficient level of English
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
23920 21459,  Mob: 6932108014

lenaob67@yahoo.gr

http://gynaikologos-rasouli.gr/