2310 895 136

2310 895 161

Ριζοπούλου Δέσποινα

Πλήρης Τίτλος:

 

Ειδική Παθολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1997

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2006

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Ιατρικός Βελονισμός
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

2006 έως 2015 Συνεργάτης Παθολογικού τμήματος και τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας Euromedica- Κυανού Σταυρού

2011 έως σήμερα Ιδιωτικό Ιατρείο

2015 έως σήμερα Συνεργάτης Παθολογικού τμήματος και Β᾽κλινικής  Παθολογικής Ογκολογίας Euromedica Γενκής Κλινικής

Ερευνητικό Έργο:  

Ερευνήτρια σε κλινικές μελέτες φάσεως ΙΙΙ και ΙV

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά