2310 895 136

2310 895 161

Σαούλη Ζωή

 

Πλήρης Τίτλος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1999

ΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟ 2007

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΚΤΗΣΗ Master of Science ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006- 2007

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ‘ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ CD5 ΚΑΙ  CD19 ΣΤΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ’.

Εργασιακή Εμπειρία:  

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ AΠO TO 2008 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 01/2008 ΕΩΣ ΤΟΝ 12/2012

Ερευνητικό Έργο:  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ξένες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σέρβικα