2310 895 136

2310 895 161

Σαραβέλος Σωκράτης

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΕΥΗΣ

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ,

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΝ ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Ερευνητικό Έργο:  

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΤΟΥ ΚΗΦΗΝΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ